KVK

Kontakti

Nodibinājums “Kristīgās Vadības Koledža”

Latvija:

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 37, Rīga, Latvija
Faktiskā adrese: Mārupes iela 16, Rīga, Latvija

Tālrunis: +371 67 22 74 78

e-pasts: kvk@kvk.lv

Rekvizīti:
Reģ. Nr. 40008118209;
SEB Latvijas Unibanka;
SWIFT: UNLALV2X;
Konts: LV54 UNLA 0050 0110 0540 2


KVK