KVK

Kristīgā novirziena izglītība Latvijā

Katrā ģimenē valda citādāka vērtību sistēma – vieniem svarīgas ir viena veida vērtības, bet citiem citas; šāda situācija ir tikai normāla un ļoti labi saprotama, tomēr visi varam būt vienisprātis, ka katrā ģimenē viena no šīm vērtībām, kuras ieņem pašu svarīgāko vietu, ir kvalitatīva izglītība, kas bērniem un jauniešiem sniegs plašas iespējas viņu nākotnē un attīstībā. Izglītība var mijiedarboties ar dažādām citām izpausmēm, jo Latvijā ir pieejamas dažāda veida izglītības iestādes, kurās vidusskolas izglītība tiek apvienota ar interešu izglītību, piemēram, mākslu, mūziku vai sportu. Šādas vidusskolas palīdz jaunietim padziļinātāk izkopt savas prasmes, talantus un kaislības, tādējādi radot stabilu pamatu augstākās izglītības iegūšanai attiecīgajā jomā vai arī lieliem panākumiem profesionālajā sfērā.

Jāatzīst, ka ne visiem uzreiz ir skaidrs, uz kuru no šo novirzienu skolām doties, kā arī biezi vien vecāki nav gatavi savam bērnam uzkraut papildus slogu, kurš neapšaubāmi nāk līdzi, ja bērns tiek iesaistīts kādā no skolām, kuras īsteno šo īpašo izglītības programmu. Nav arī garantēts, ka katrs bērns, pusaudzis un jaunietis vēlēsies brīvo laiku veltīt sporta treniņiem, mūzikas mēģinājumiem vai arī mākslinieciskajām izpausmēm, piemēram, maketēšanai, zīmēšanai vai gleznošanai, bez kurām nevienā no mākslas skolām noteikti nevarētu iztikt. Interešu izglītība nav obligāta, tomēr kā būtu, ja laiks tiktu veltīts vērtību apguvei? Cilvēce jau izsenis ir uzskatījusi kristietību par cilvēka morālo vērtību pamatu un to nesēju cauri gadu tūkstošiem, tādēļ arī šo vērtību apgūšana un aktīva iesaistīšana bērna un jaunieša dzīvē būtu vēlama. Ja vecākiem nav laika ikdienā aktīvi mācīties un piekopt kristīgas vērtības, tad šo uzdevumu var pārņemt arī kāda no Latvijā esošajām skolām, kurās tām tiek pievērsta liela uzmanība.

Pārsvarā Latvijas teritorijā kristīgo skolu nosaukums ir tām skolām, kuras ir kādas draudzes vai reliģiskās biedrības dibinātas un vadītas. Tā kā šajās draudzēs strādā pieredzējuši un zinoši kristieši, tad bērniem, kuri izglītību iegūst šajās izglītības iestādēs, tiek nodrošināta lieliska iespēja apgūt kristietības pamatvērtības un uzzināt, kā dzīvot saskaņā ar tām. Vēl nesen visā Latvijā bija 19 šādas skolas, un no tām piecas ir pirmsskolas izglītības iestādes jeb bērnudārzi, uz kuriem doties var pavisam mazi bērni, bet lielākiem bērniem bija pieejamas 14 izglītības iestādes, kuru skaita bija gan vispārīgās izglītības iestādes, gan specializētās skolas, kuras ir atrodamas kā Latvijas galvaspilsētā Rīgā, tā arī novados un mazākās pilsētās.

Vecākiem jauniešiem, kuri vēlas iegūt kristīgā novirziena aukstāko izglītību, būtu vērts apmeklēt Latvijas Kristīgo akadēmiju, kas piedāvā tādas akadēmiskā bakalaura studiju programmas kā „Bībeles māksla” un “Teoloģija”, profesionālā bakalaura studiju programmu “Karitatīvais sociālais darbs”, kā arī 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Sociālais darbs”. Ir iespējams savas studijas turpināt arī akadēmiskā maģistra studiju programmā “Bībeles māksla” vai “Teoloģija” un profesionālā maģistra studiju programmās “Karitatīvais sociālais darbs”, “Sociālās uzņēmējdarbības vadība” vai “Supervīzija”.

Ja augstākā izglītība jau ir iegūta vai arī tā pašlaik nav prioritāte, tad Latvijas Bībeles centrs piedāvā iespēju iziet dažāda veida kursus un iegūt attiecīgos sertifikātus, piemēram, „Vecās Derības pārskats”, „Jaunās Derības pārskats”, „Doktrīnu pārskats”, „Teoloģijas vēsture”, „Bībeles studiju metodes”, „Kristīgā izglītība”, „Evaņģelizācija” un „Apoloģētika”. Katriem kursiem ir atšķirīgs nepieciešamo stundu skaits, kuras ir jāapmeklē lai iegūtu attiecīgo sertifikātu un zināšanas, kuras Jums sniegs lekciju laikā.


KVK