KVK

Latvijas labākās augstskolas – kurp doties?

Nav noslēpums, ka augstskolas izvēle spēlē ārkārtīgi nozīmīgu lomu katra jaunieša attīstībā un šis lēmums ir cieši saistīts arī ar topošā studenta nākotnes un karjeras iespējām, tādēļ pret to nevajadzētu attiekties vieglprātīgi. Šī izvēle ir ārkārtīgi svarīga un no tās ir atkarīga, kāda izskatīsies šī cilvēka dzīve pēc vairākiem gadiem. Tātad, gadījumā, ja jaunietis ir izvēlējies savas studiju gaitas turpināt tepat Latvijā, rodas jautājums – kur?

Šobrīd Latvijas teritorijā darbojas vairāk nekā 30 akreditētas augstskolas, tomēr ne visas no tām ir neatkarīgas augstskolas; dažas no tām ir populāru augstskolu filiāles, kuras sniedz iespēju apgūt arī Latvijas jauniešiem attiecīgās augstskolas mācību vielu. Lielākā daļa no šīm augstskolām atrodas Latvijas galvaspilsētā – Rīgā –, tomēr augstskolas izglītību ir iespējams iegūt arī reģionālajās augstskolās vai augstskolu filiālēs, kas ir izvietotas ārpus galvaspilsētas.

Runājot par terminu „labākās augstskolas” noteikti ir jāatceras, ka lai gan ir iespējams augstākās izglītības iestādes vērtēt attiecībā vienai pret otru, tomēr šāds pretstatījums nav diez ko efektīvs, jo augstskolu izglītības piedāvājums atšķiras, piemēram, būtu muļķīgi salīdzināt Latvijas Mākslas akadēmiju ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, jo izglītības iespējas un jomas šajās nosauktajās iestādēs ir pārāk atšķirīgas. Iepriekšējos gados bija iespējams izmantot „QS World University Rankings” reitingu, kas diemžēl neņem vērā augstskolu atšķirīgo orientāciju un pasniegto materiālu, bet virspusīgam ieskatam arī šāds reitings varētu būt interesants, un tas ļautu rosināt tālākas domas par to, kuru izglītības iestādi labāk izvēlēties attiecīgā studenta nepieciešamībām un interesēm.

Šajā starptautiskajā reitingā ir iekļautas pasaulē labākās augstskolas, tādēļ tas, ka arī Latvijas augstskolas tajā parādās, tikai norāda uz to, ka Latvijā piedāvātā augstākā izglītība ir augstas kvalitātes un nodrošina studentiem lielisku konkurētspēju arī starptautiskā līmenī. Šajā reitingā var atrast Rīgas Stradiņa universitāti (RSU), Latvijas Universitāti (LU), kas ir pati lielākā Latvijas universitāte ar vislielāko studentu un studiju programmu skaitu, kā arī Rīgas Tehniskā Universitāte (RTU). Skatoties no šī reitinga, noteikti būtu vērts izvērtēt vismaz šīs trīs universitātes. Rīgas Stradiņa universitātei pieder vairāk nekā 9 tūkstoši studentu 68 studiju programmās, kuras lepojas ar savu piedāvājumu veselības aprūpē un sociālo zinātņu jomā, kā arī savu spēcīgo pētniecisko bāzi. Šī jau izsenis ir pazīstama kā piemērotākā augstskola tiem, kuri vēlas studiju beigās kļūt par mediķi vai arī strādāt kādā ar medicīnu cieši saistīta profesijā. Rīgas Stradiņa universitāte arī lepojas ar savu lielo skaitu doktorantūras studentu, jo iespējas pētniecības darbam šajā augstskolā ir tiešām plašas. Kā jau minēts iepriekš, Latvijas Universitāte ir pati lielākā Latvijas augstskola gan studentu skaita, gan telpu, gan fakultāšu ziņā – tur var mācīties tādās fakultātēs kā sociālo zinātņu, pedagoģijas, juridiskā, biznesa, vadības un ekonomikas, humanitāro zinātņu, teoloģijas, bioloģijas, datorikas un daudzas, daudzas citas fakultātes. Rīgas Tehniskā universitāte citu augstskolu vidū izceļas ar to, ka tai ir daudzas filiāles dažādās Latvijas pilsētās, piemēram, Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī.


Visas trīs pieminētās augstskolas nodrošina viskvalitatīvāko iespējamo servisu un izglītību saviem studentiem, kā arī tās visas piedāvā iespēju iegūt izglītību par brīvu, studējot par valsts budžeta līdzekļiem, tātad jaunieši iegūst ne vien augstākās kvalitātes izglītību un iespēju sadarboties ar pašiem labākajiem pasniedzējiem, bet to visu – pilnīgi bez maksas!


KVK